Team-/zorgcoördinator

HUIZE VOGELZANG in SINT-MICHIELS

1.1 Functieomschrijving

'Huize Vogelzang' is van oorsprong een klooster binnen de congregatie van de Zusters van de Heilige Jozef van Brugge. Ondertussen uitgegroeid tot een erkend kleinschalig woonzorgcentrum voor 40 bewoners (sedert 1 april 2021). Wij bieden huisvesting aan 53 bewoners.

Meer dan een zorgcentrum wil Huize Vogelzang een huis zijn waar bewoners zich thuis voelen : We willen 'samen wonen', 'samen leven' en 'zorgen voor elkaar'... en dit met hart en ziel.

Wij zoeken een gemotiveerde creatieve verantwoordelijke/coördinator die mee aan dit verhaal wil schrijven.

 • Je staat in voor het aansturen en organiseren van een team van medewerkers en bent verantwoordelijk voor de organisatie van de dagelijkse werking en de algemene dienstverlening in het woonzorgcentrum.
 • Je coördineert de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum samen met jouw team en hebt steeds aandacht voor een kwaliteitsvolle en zorgkundige dienstverlening van de bewoners. Hierbij hecht je samen met het team heel veel belang aan het aspect wonen/leven.
 • Je werkt met én voor mensen samen in een omgeving waar kwaliteit en zorg primeren.
 • Je coacht, begeleidt en motiveert de medewerkers. Je weet hen te enthousiasmeren en te motiveren tot optimale prestaties.
 • Je respecteert de persoonlijke levenssfeer en behandelt gevoelige medische en persoonlijke informatie vertrouwelijk.
 • Je onderhoudt goede contacten met alle betrokken partijen: zijnde medewerkers, bewoners, familie, artsen, CRA, vrijwilligers, ...
 • Je controleert de opvolging van de procedures en werkafspraken, stuurt bij waar nodig.
 • ...

Met andere woorden, wij zijn op zoek naar een creatief brein die van vele markten thuis is en niet bang is om de handen uit de mouwen te steken.

Je werkt vrij autonoom, krijgt heel veel kansen voor eigen invulling - maar je bent ook een teamspeler die bijdraagt tot de multidisciplinaire samenwerking.

Je rapporteert onmiddellijk aan de directeur en vormt samen met hem een perfecte tandem in de verdere uitbouw van het aspect wonen/leven/zorg in het woonzorgcentrum.


1.2 Profiel

Je beschikt over een erkend diploma in de verpleegkunde, een kaderopleiding is een sterke plus.

• Persoonsgebonden competenties:

 1. Je bent empathisch en professioneel ingesteld.
 2. Je hecht veel waarde aan het bieden van een kwaliteitsvolle zorg en een warme opvang voor onze bewoners.
 3. Je werkt graag in team en bent collegiaal.
 4. Je draagt volgende competenties hoog in het vaandel : zelfstandigheid, plannen en organiseren, verantwoordelijkheid, communiceren, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, creativiteit, samenwerken en flexibiliteit.

• Jobgerelateerde competenties:

Kennis en kunde

 1. Opleiding conform de wettelijke vereisten van toepassing voor de uitoefening van de functie.
 2. Kan werken met de specifieke informaticatoepassingen.
 3. Bezit kennis van de interne procedures m.b.t. het personeelsbeleid.

Leidinggeven

• Hiërarchisch leidinggeven:

  1. Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om de medewerkers te begeleiden.
  2. Is vaardig in plannen en organiseren.

Communicatie

 1. Bezit luistervaardigheden.
 2. Verschaft inlichtingen aan de bewoners/familie, bespreekt met hen klachten over de zorgverlening, stelt hen gerust en stimuleert hen in moeilijke omstandigheden.
 3. Bespreekt de gezondheidstoestand van de bewoners met de artsen.

Probleemoplossing

 1. Lost de diverse personeelsgerelateerde problemen van de dienst op (vb. conflicten, personeelsbezetting) in samenwerking met de hiërarchisch verantwoordelijke en de personeelsdienst.
 2. Zoekt mogelijkheden om de dagelijkse werking van de dienst te optimaliseren.

Verantwoordelijkheid

 1. Staat mee in voor de uitvoering van de medische behandeling door het verstrekken en delegeren van verpleegkundige zorgen binnen het wettelijk kader alsook door het opstellen en uitvoeren van het zorgplan.
 2. Beheert de dienst volgens de richtlijnen van de instelling en binnen het wettelijk kader en is mede verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van het toegewezen budget van de dienst.
 3. Bespreekt de gezondheidstoestand van de bewoners en de uit te voeren behandeling met de collega’s, de hiërarchisch verantwoordelijke, de arts en andere zorgverleners.
 4. Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.

1.2.1 Jobgerelateerde competenties

 • De protocollen inzake verzorging, hygiëne, veiligheid, gezondheidsbewaking (verder) uitwerken Controleren of ze door het personeel worden toegepast Technische ondersteuning bieden aan het personeel
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
 • Controleren van een voorschrift
 • Dossiers van zorgvragers beheren
 • De activiteiten van de dienst volgens het zorgproject plannen (personeelsinzet, materieelgebruik, beddenbeheer, ...)
 • De opvolggegevens registreren Afwijkingen vaststellen en verbeteringen voorstellen
 • Het verloop van de restauratie- en schoonmaakprestaties en de dienstverlening controleren Corrigerende acties uitwerken indien nodig
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
 • De personeelsadministratie en acties ter ondersteuning van het personeelsbeheer uitvoeren (aanwerving, vorming, ...)
 • Projecten rond ziekenhuishygiëne, kwaliteit, informatisering, ... coördineren
 • Opvolgen van het verpleegkundig consult
 • Het verpleegkundig beleid mee uitwerken
 • Informatie uitwisselen
  De vakdocumentatie bijwerken

1.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Kritisch denken
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

1.3 Aanbod

We bieden jou een uitdagende en afwisselende functie aan in een stimulerende werkomgeving. Daarnaast krijg je ruime kansen tot bijscholing zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Je maakt deel uit van een ervaren, geëngageerd en dynamisch team. Je werkt in een kleinschalig zorgcentrum - met een huiselijke sfeer - waardoor de betrokkenheid met de bewoners en collega's groot is. Voor deze functie bieden wij een voltijds contract van onbepaalde duur aan (90% jobtime is bespreekbaar). We voorzien een marktconforme verloning (IFIC barema categorie 17) die rekening houdt met anciënniteit en aangevuld wordt met een ruim dekkende hospitalisatieverzekering. GSM en abonnement worden ter beschikking gesteld.

1.4 Plaats tewerkstelling

HUIZE VOGELZANG Wittemolenstraat 85 8200 SINT-MICHIELS

1.4.1.1 Vereiste studies

• Prof. bach. Verpleegkunde

1.4.1.2 Werkervaring

• Minstens 2 jaar ervaring

1.4.1.3 Talenkennis

• Nederlands (goed)

1.4.1.4 Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

1.4.1.5 Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: info@huize-vogelzang.be
Per telefoon: 050 40 67 86
Contact: Francis Van Laere
Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 15 december 2022

Herken je je hierin? Dan ben jij ongetwijfeld het talent dat wij zoeken!